Als houders van Sport BSO Vleuterweide fungeren we tevens als de pedagogisch medewerkers die dagelijks als vaste gezichten op de groep staan. Dit zorgt ervoor dat we met eigen ogen zien wat er dagelijks gebeurt om de opvang beter, veiliger en leuker te maken. Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor onszelf en het personeel.

We zien onszelf als één team, met één taak; het bieden van een veilige en verantwoorde opvang, waar plezier maken centraal staat. Iedereen is gelijk en draagt een positieve bijdrage aan de opvang.