De relatie tussen beroepskracht en de kinderen

We gaan uit van een positieve benadering, waardoor we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het positieve zelfbeeld en zelfvertrouwen. Door een positieve benadering stimuleren we het gewenste gedrag, waardoor het ongewenste gedrag zal afnemen.