Veiligheid

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van de kinderen en voldoen aan de gestelde eisen van de inspectie kinderopvang. Jaarlijks scholen we onszelf bij op het gebied van EHBO en BedrijfsHulpVerlening (BHV).