Inspectie

Wij verwachten jaarlijks een bezoek vanuit de Inspectie Kinderopvang. De toezichthouder beoordeelt de BSO op de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Na het inspectiebezoek volgt er een rapport, deze vind je hier.